1/1
1/2

Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen

De e-commerce website van Heart and Deco BVBA met maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat, Lucien Voshollei 2 bus A202, BTW BE 0698.840.161, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Heart & Deco moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Heart & Deco aanvaard zijn.

Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Heart & Deco niet. Heart & Deco is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Heart & Deco is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. De kleuren van onze producten op deze website kunnen afwijken van de daadwerkelijke product kleur.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen. Het is altijd mogelijk na afspraak de goederen te komen bekijken in ons depot Boekweitstraat 84 te Schoten

Alle artikelen aangeboden op de webshop zijn nieuw behalve indien in de productbeschrijving uitdrukkelijk vermeld staat dat dit niet zo is. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Heart & Deco. Heart & Deco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Online aankopen

De klant plaatst een artikel in de winkelwagen op de website. 
De klant controleert de bestelling op het online bestelformulier (aantal, kleur, afmetingen enz).
De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

  • via kredietkaart Visa en Mastercard

  • via bankkaart  maestro

  • Levering door Bpost of afhaling in ons depot Boekweitstraat 84 Schoten

  • Het is helaas niet mogelijk om een artikel te ruilen bij Heart & Deco bvba

Heart & Deco is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

 

Levering en uitvoering van de overeenkomst

Na ontvangst van betaling levert Heart & Deco uw bestelling bij B-post.
Verzendingskosten, inclusief BTW:
Belgie :  6 euro
Nederland en Luxemburg:  16 euro
Frankrijk en Duitsland: 16 euro
Overige landen van de EU: vanaf 20 euro

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in alle landen van de Europese Unie.
De levering gebeurt door Bpost, tenzij anders vermeld op de website.

Geen enkele vertraging in de levering kan aanleiding geven tot het verbreken van de verkoopsovereenkomst en kan ook geen aanleiding geven tot betaling van schadevergoedingen.
Heart & Deco heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Heart & Deco. 
De Klant heeft het recht een beschadigde levering te weigeren. In dat geval moet de Klant die opmerking noteren op de leveringsbon en Heart & Deco onmiddellijk per mail verwittigen. Als de Klant de bestelling aanvaardt en achteraf beschadiging vaststelt, stuurt hij onmiddellijk een mail naar info@heart-and-deco.be met digitale foto’s van verpakking en beschadigde goederen met vermelding van factuurnummer.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Heart & Deco was geboden.